Bezpečnostní průvodce

Bezpečnostní průvodce slouží jako Váš rádce při výběru certifikovaného trezoru (podle celoevropské platné
normy ČSN EN 1143–1 pro bezpečnostní třídy)

Certifikované trezory podle normy EN 1143–1 pro bezpečnostní třídy:

Orientační úložná částka Číslo třídy Počet zámků
250 000,–Kč třída 0  1ks
500 000,–Kč třída I  1ks
1 200 000,–Kč třída II  1ks
4 000 000,–Kč třída III  1ks
6 000 000,–Kč třída IV  2ks
16 000 000,–Kč třída V  2ks
30 000 000,–Kč třída VI  2ks

Certifikované trezory podle normy EN 14450 pro bezpečnostní třídy:

Orientační úložná částka Označení třídy Počet zámků
80 000,–Kč S1 1ks 
150 000,–Kč S2 1ks

 

Testované trezory podle zákona o ochraně utajovaných skutečností a vyhlášky NBÚ a rozdělení dle bezpečnostní tří­dy:

Stupně utajení Bezpečnostní třída
vyhrazené V  bezp.třída 0
důvěrné D bezp.třída 0
tajné T bezp.třída I.
přísně tajné PT bezp.třída II.

 

Netestované trezorové skříně

Třída  
třída A jedno i více plášťová netestovaná trezorová skříň
třída B více plášťový netestovaný trezor s předepsanými prvky odolnosti

 

Testované ohnivzdorné trezory a jejich označení

Podle celoevropské platné normy ČSN EN 1047–1 rozdělujeme ohnivzdorné trezory:

Označení Testovaná ohnivzdornost Zátěž
S30P 30 minut proti ohni pro dokumenty  při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175°C
S60P 60 minut proti ohni pro dokumenty při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175°C
S120P 120 minut proti ohni pro dokumenty při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 175°C
S60DIS 60 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55°C
S120DIS 120 minut proti ohni pro počítačové nosiče dat při teplotní zátěži 1100°C nesmí teplota uvnitř trezoru přesáhnout 55°C

 

Co vědět před koupí trezoru:

 • účel použití (hotovost – úložná částka, dokumenty – stupeň utajení, zbraně – krátké, dlouhé, kulové, nosiče dat, cennosti)
 • vlastnosti trezoru (testovaný trezor, ohnivzdorný trezor, trezor k zabudování do zdi či jiné typy…)

 

Podmínky pro bezpečné ukládání zbraní dle zákona č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu

 • Podmínky užívání zbraní ke stažení

Jste-li majitelem střelné zbraně, máte povinnost dle zákona č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivech dodržovat následující podmínky pro bezpečné uschování. 

 • Střelné zbraně do 2 kusů či střelivo do 500 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty vhodně zabezpečit proti ztrátě, odcizení nebo zneužití.
 • Střelné zbraně do 10 kusů nebo střelivo do 10 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty uložit do uzamykatelné ocelové schránky nebo skříně či zvláštního uzamykatelného zařízení. Zvláštní uzamykatelné zařízení musí splňovat technické požadavky, které stanovuje prováděcí právní předpis.
 • Více než 10 kusů střelných zbraní nebo více než 10 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen zabezpečit tyto předměty následujícími způsoby:
  • a) Tyto předměty uschovávat v uzamykatelném skříňovém trezoru – trezor musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
  • b) Tyto předměty uschovávat v uzamčené místnosti nebo samostatně stojícím objektu – tato místnost i objekt musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 • Více než 20 kusů střelných zbraní nebo více než 20 000 nábojů – držitel zbraní a střeliva je povinen tyto předměty uložit do uzamčené místnosti, samostatně stojícím objektu či komorovém trezoru, splňují-li technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

Dle Nařízení vlády č. 338/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů (347/2003 Sb.) O technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva se za technicky způsobilé pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují:

 • a) Uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143–1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300.
 • b) Uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143–1.
 • c) Uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen „zvláštní objekt“). Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143–1 nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky.