Trezory do zdi - instalace

NÁVOD PRO ZAZDĚNÍ TREZORŮ DO ZDI

Před samotným zazděním trezoru do zdi si prosím pozorně prostudujte tento návod.

Zazdění trezoru patří k velice úspěšným metodám proti odcizení trezoru.

Zazdívání trezoru, včetně vysekání otvoru, likvidace suti, začištění i malířské práce Vám kompletně zajistíme.

Dříve než se rozhodnete pro konkrétní trezor, měli byste zvolit vhodné místo pro jeho zabudování. Obvykle existují tři možnosti: do stěny pod schody, v dostatečně tlusté obvodové stěně a nebo jako v našem případě v nepoužívaném komíně. Nejvhodnější právě bývají komíny, protože mají často potřebnou hloubku. Při osazení do obvodové stěny můžeme velice rychle narazit na hranice toho co je možné a co ne. Navíc je nutná dodatečná tepelná izolace, jinak by zeslabenou stěnou mohl do domu pronikat chlad.

Trezor se ukládá do betonového lůžka, které je po obvodě min 10cm silné. Používejte zásadně beton té nejvyšší pevnosti, který se dá v obchodech koupit. Náhradním řešením je pak směs z potěrového betonu a cementu v poměru 8:1. Tato směs se vyznačuje mimořádnou pevností a hravě ochrání trezor před každým pokusem o jeho vylomení ze stěny. S betonem pracujte vždy zespod nahoru a zezadu dopředu. Nejdříve tedy vyplňte prostor pod trezorem a následně za ním.

Silný plášť z betonu s tloušťkou min 10cm (měřeno od hrany čelního panelu) obklopuje trezor i ze zadní strany a spolehlivě tak zabrání pokusům o jeho vybourání.

Správná směs betonu je rozhodující: V jednom díle vody rozmíchejte 3 až 4 díly betonu. Vznikne tak přiměřeně vlhká konzistence vhodná pro zabetonování trezoru.

 1. Pomocí bouracího kladiva nebo sekacího kladiva nejdříve vysekejte otvor který bude min o 20cm širší a vyšší než je čelní část trezoru a o 10cm hlubší než je jeho hloubka
 2. Přední stranu trezoru zakryjte hrubou fólií, aby se během betonování nepoškodila.
 3. Trezor ve vytvořeném otvoru nadzdvihněte a vyrovnejte jej s pmocí dřevěných hranolů tak, aby stál vodorovně a byl vepředu v jedné rovině se stěnou.
 4. Zkontrolujte zda-li je po všech stranách trezoru alespoň 10cm místa.
 5. Smíchejte si beton z hotové směsi potěrového betonu a cementu v poměru 8:1. Beton by měl být vlhký přibližně jako hlína, aby příliš rychle nevysychal. Před zabetonováním trezoru důkladně navlhčete zdivo, aby z betonu neodvádělo vodu.
 6. Úzkou kelňou naneste beton do dutin. Nejdříve pod trezorem zezadu dopředu a poté v jednotlivých vrstvách za trezorem a po obou jeho stranách.
 7. Každou vrstvu betonu utlačte koncem dlouhé násady od kladiva a nebo hrubší tyčí.
 8. Před otevřením trezoru počkejte minimálně dva dny, v nejlepším případě alespoň týden než beton pořádně nevytvrdne. Potom trezor otevřete, utřete jej uvnitř a nechejte jej ještě dva dny stát otevřený, dokud nezmizí poslední zbytky kondenzované vlhkosti.

Trezory do zdi jsou určeny pro zabudování do zdi a slouží zejména k ukládání cenností, zbraní, finanční hotovosti, dokumentů a jiných předmětů. Zazděním trezoru do zdi zvýšíme jeho bezpečnost a nedobytnost.

Při zazdívání trezoru do zdi je nutné dodržet následující pokyny:

 • trezor určený k zazdění do zdi, musí být zazděn tak, aby byl ze všech stran včetně zadní stěny chráněn betonovou vrstvou, jejíž minimální tloušťka musí být 100 mm, tímto zaručíte maximální bezpečnost
 • trezor musí být zazděn v linii se zdí (nesmí přesahovat, nebo být pod úrovní omítky)
 • použijte kvalitní vysokopevnostní beton o minimální pevnosti 30 MPa
 • používejte hustější betonovou směs, aby nedocházelo k průniku této směsi do oblasti krytek závor a spojů plechů, doporučujeme vhodným způsobem utěsnit (například silikon, páska…)
 • po zazdění trezoru do zdi nechejte 2 dny trezor uzavřen, aby nedošlo k vychýlení usazeného trezoru. Po dvou dnech trezor otevřete a ponechejte po dobu min. 15 dnů otevřen z důvodu odvětrání vlhkosti z betonové směsi (záleží dle velikosti trezoru). Předejdete tím vzniku koroze a taktéž zajistíte bezproblémové otvírání a usazení trezoru
 • v případě, že je trezor zazděn do zdi mezi dvě místnosti s rozdílem teplot, doporučujeme trezor izolovat, zabráníte tak vytvoření rosného bodu uvnitř trezoru a případné korozi

UPOZORNĚNÍ: Prodávající neručí za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k zazdění trezoru do zdi a ani za poškození dokumentů vlhkostí v případě vzniku rosného bodu.